Сите права се задржани. СТВ Призма ДООЕЛ 2014

Компанијата СТВ Призма е основана во 1994 година и 20 години успешно работи за домашниот и странскиот пазар. Со традиција, искуство и нови идеи создаваме квалитетни производи.

Нашиот тим се состои од високообразовани и креативни кадри со долгогодишно искуство кои овозможуваат реализирање на идеите на клиентите до финален квалитетен производ.

Ние ги прифаќаме и детално ги проучуваме современите трендови, што ни овозможува на секој клиент да му понудиме услуга во согласност со неговите желби и барања.

За нас